Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Μετά τον Ελευθέριο Βενιζέλο ο Αλαίκσοις. Μετά τον Αλαίκσοις το χάος;

Γράφει ο Σωτήρης Καλαμίτσης.

sotiriskapsoxasΑυτό είναι το μήνυμα του Αλαίκσοις, ο οποίος, μιμούμενος μέχρι αηδίας τον Αντρέα, κάλεσε τον λαό να ανατρέψει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της  26.05.2019. Διότι διαφορετικά θα επιστρέψουν οι πρίγκηπες στον θρόνο, όπου αυτός ο ταπεινός στρογγυλοκάθεται έχοντας υπηρετήσει τους πολλούς και όχι τους λίγους.

Γι’ αυτό και ο Ζουρλάρις δήλωσε ότι ο Αλαίκσοις είναι μακράν ο καλλίτερος πρωθυπουργός μετά τον Eλευθέριο Βενιζέλο. Μας έχει συνηθίσει ο εν λόγω σε μεγαλοστομίες, αλλά τώρα το παράκανε εκδηλώνοντας, μάλιστα, τον έρωτά του προς αυτό το χαρισματικό παιδί.

Βλέποντας τον Αλαίκσοις στον ΣΚΑΙ ήλθε στο νου μου [ανεκάλεσα στη μνήμη μου που λένε οι μορφωμένοι] η εικόνα του στρατηγού de Gaulle, ο οποίος είχε πει σε μία ομιλία του «Après moi, le déluge». Βλέποντας νοερά [και όχι νοητά που λένε οι μορφωμένοι] τη φιγούρα του στρατηγού και δίπλα τον μικροσκοπικό Αλαίκσοις ανατρίχιασα. Ξανανατρίχιασα στην ιδέα ότι τον Αλαίκσοις θα διαδεχθεί ο Κούλης. Με επανέφερε στην πραγματικότητα η είδηση ότι ενόψει εκλογών επιστρέφονται οι άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας, ώστε να επιτελέσουν οι παραβάτες του ΚΟΚ το εκλογικό καθήκον τους. Ούτε αυτή η πρακτική δεν άλλαξε με τους μη πρίγκηπες.

Και ποια πρακτική άλλαξε άραγε στα 4,5 χρόνια διακυβέρνησης της αριστεράς [λέμε καικαμμιά μ..]; Καμμία. Ας πάμε στο περίφημο νομοθετικό έργο των βουλευτών.  

Παράδειγμα 1ο

Άρθρο 62 ν. 4313/2014 - Ρυθμίσεις θεμάτων αδειοδότησης κεραιών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

1. Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι δικτύου, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν. 3592/2007 (Α` 161), καθώς και η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. προκειμένου να αδειοδοτηθούν οι κατασκευές κεραιών που έχουν εγκαταστήσει για την κάλυψη του δικτύου τους, υποχρεούνται μέχρι 30.4.2015 να καταθέσουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του ν. 4070/2012 (Α` 82).

ΣΗΜ: H  προθεσμία της παρ. 1 είχε παραταθεί μέχρι  30.9.2017  με το άρθρο 78  ν. 4427/2016.  

Και ενώ η προθεσμία έχει λήξει προ πολλού, έρχεται  ο αριστερός νομοθέτης και ψηφίζει το άρθρο 41 ν. 4597/2019, με το οποίο η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4313/2014 παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.6.2019.

Παράδειγμα 2ο

«3. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4599/2019 (Α 40) η ημερομηνία «31η Ιανουαρίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Μαΐου 2019».

Τι λέει το άρθρο 31 ν. 4599/2019;

Άρθρο 31 -  Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας

1. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α’ 212) η ημερομηνία «31η Οκτωβρίου 2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία  «31η Μαΐου 2019».
…..

2. α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α 150) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ως άνω δαπάνες απορρέουν από προμήθειες των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης οι οποίες διενεργήθηκαν από την κατάθεση στη Βουλή του ν. 3867/2010 μέχρι  «31η Μαΐου 2019»

ΣΗΜ: Η ημερομηνία «31η Οκτωβρίου 2018» της παρ.2 ,όπως αυτή είχε τροποποιηθεί  με το άρθρο 29 Ν.4532/2018 αντικαταστάθηκε αρχικά με την ημερομηνία  «31η Ιανουάριου 2019» με το άρθρο 31 παρ.1 Ν.4599/2019, και στη συνέχεια από την ημερομηνία «31η Μαΐου 2019»,ως άνω, με το άρθρο έβδομο  παρ.3 της  από 27.6.2019 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α 106/27.6.2019.

Τι λέει το άρθρο 66§28;

28. Για λόγους διασφάλισης  δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της Δημόσιας Υγείας, καθίστανται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων από προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και συναφών προς τις προμήθειες αυτές υπηρεσιών, που εναρμονίστηκαν με τις χαμηλότερες τιμές της εγχώριας αγοράς του Παρατηρητηρίου Τιμών του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.

«Οι ως άνω δαπάνες απορρέουν από προμήθειες των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης οι οποίες διενεργήθηκαν από την κατάθεση στη Βουλή του ν. 3867/2010 μέχρι «31η Μαΐου 2019»,

ΣΗΜ: Το δεύτερο εδάφιο της παρ.28 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο έκτο παρ.2α ν. 4432/2016.

Και θα έλθει η Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές της 07.07.2019 να κυρώσει την ΠΝΠ που υπέγραψε ο Πάκης την 27.06.2019 και, έτσι, να νομιμοποιήσει για μία ακόμη φορά όλες τις παράνομες δαπάνες που πραγματοποιούνται από το 2010. Σταθερή αξία φιλάρες!

Ας μη μιλήσω για την ΠΝΠ που υπέγραψε προ εβδομάδος ο Πάκης, με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις στον άρτι ψηφισθέντα τροχάδην νέο Ποινικό Κώδικα. Μέχρι και λανθασμένες παραπομπές σε άρθρα διόρθωσε η ΠΝΠ. Για τέτοια νομοθετική σοβαρότητα μιλάμε.

Μην ανησυχείτε αδέλφια. Όλα θα είναι τα ίδια την 08.07.2019. Όπως είναι 200 χρόνια τώρα. Άσε που μπορεί ο Κούλης να μας βγει Ελευθέριος Βενιζέλος Νο 3. Γιατί όχι;