Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Το βιολί τους κάποιοι με τη ράμπα στο Δέλτα!

 

Φαίνεται πως κάποιοι δεν έλαβαν το μήνυμα (δημοφιλής έκφραση των ημερών) και συνεχίζουν απτόητοι, παρ' όλες τις σαφείς εντολές του Υ.Ε.Ν. και Ν.Π. για την τήρηση των σχετικών νόμων, να διεκδικούν την κυριότητα της κοινόχρηστης παραλίας και των ραμπών καθέλκυσης και ανέλκυσης σκαφών. Ανάλογες επώνυμες καταγγελίες, για υπέρβαση καθήκοντος έγιναν στο "Rib and Sea", με αποτέλεσμα να καταθέσω σήμερα στο Δήμο Καλλιθέας την ακόλουθη επιστολή και να μπω στη διαδικασία αναμονής μιας υπεύθυνης απάντησης.

Προς τον                                                                                Κοινοποίηση :
Δήμο Καλλιθέας.                                                                   Υ.Ε.Ν. και Ν.Π.
Λιμ/χείο Φλοίσβου.
Ηλιούπολη, 11 Ιουνίου 2009

Υπ’όψιν του κ. Δημάρχου.

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Στο διαδικτυακό περιοδικό www.ribandsea.com ελήφθησαν, προσφάτως, συγκεκριμένες καταγγελίες αναγνωστών-ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, συμφώνως προς τις οποίες, προκειμένου να καθελκύσουν το σκάφος τους στη ράμπα η οποία βρίσκεται στη μαρίνα του Φαληρικού Δέλτα, «πρέπει» να αποτανθούν στο Δήμο Καλλιθέας, για να πάρουν σχετική έγγραφη άδεια, αφού πρώτα επιδείξουν την άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους τους και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο!

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με το από 28 Μαρτίου 2008 έγγραφο του Υ.Ε.Ν. και Ν.Π., με αρ. πρωτοκ. 8220/06/08, όλες οι ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών πρέπει να είναι ελεύθερες στο κοινό, η δε λειτουργία τους πρέπει να είναι ανεμπόδιστη, σύμφωνα πάντοτε με όσα σαφώς ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 2971/01 (άρθρο 2) : «Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Η προστασία του οικοσυστήματος των ζωνών αυτών είναι ευθύνη του Κράτους. Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση προς αυτές».

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι Λιμενικές Αρχές, προς τις οποίες έχει σταλεί το ανωτέρω έγγραφο του Υ.Ε.Ν. και Ν.Π., έχουν διαταχθεί να μεριμνούν για την απρόσκοπτη και χωρίς κωλύματα χρήση των ραμπών καθέλκυσης και ανέλκυσης σκαφών αναψυχής, έχουν δε διαταχθεί να μεριμνήσουν ώστε αυτό να κοινοποιηθεί προς όλους τους Δήμους και Κοινότητες της περιοχής τους και, τέλος, να κινήσουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, διαδικασίες επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και ύπαρξης παρανόμων πράξεων-παραλείψεων.

Παρακαλώ επίσης να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι ο νόμος θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση, για την παραχώρηση τμήματος της παραλίας σε ιδιώτη, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή Ο.Τ.Α., τη διατήρηση της αυτονόητης και αναφαίρετης ιδιότητας της παραλίας ως «δημοσίου πράγματος», καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών προς τη θάλασσα και, συνεπώς, και προς τις ράμπες καθέλκυσης και ανέλκυσης σκαφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παραλίας. Επιπλέον δε, βάσει του άρθρου 57 του Α.Κ., ο πολίτης δικαιούται να αξιώνει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβασή του προς την παραλία και τη θάλασσα.

Ως εκ τούτου, σας καλώ να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας τη διαταγή αυτή του Υ.Ε.Ν. και Ν.Π., ώστε να μην αναγκαστούν οι θιγόμενοι να προσφύγουν και πάλι στο Υ.Ε.Ν., την Εισαγγελία και τον Συνήγορο του Πολίτη, προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις και να διασφαλιστούν τα αυτονόητα. Η εφαρμογή δηλαδή των νόμων και η απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση των ραμπών καθέλκυσης και ανέλκυσης των σκαφών, προς και από τη θάλασσα.

Θεωρώ, άλλωστε, εκτός των άλλων, εντελώς αδικαιολόγητη την «υποχρέωση» των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής να επιδεικνύουν στο Δήμο Καλλιθέας τα έγγραφα του σκάφους τους και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, προκειμένου να κάνουν χρήση της ράμπας στο Φαληρικό Δέλτα! Παρόμοια υποχρέωση οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής έχουν μόνο έναντι των Λιμενικών οργάνων του Λιμεναρχείου Φλοίσβου, και ουδενός άλλου.

Υποβάλλω συνημμένως, για την ενημέρωσή σας, αντίγραφο της σχετικής διαταγής του Υ.Ε.Ν. και Ν.Π., η οποία εστάλη σε όλα τα Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και τους Λιμενικούς Σταθμούς της χώρας.

Με τιμή

Ιωσήφ Ι. Παπαδόπουλος

Μέρος Β'

Και η απάντηση ήρθε με fax, επιβεβαιώνοντας αυτό που υποψιαζόμουν. Ιδού τι απάντησε ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Καλλιθέας κ. Γεώργιος Μαργωμένος.

Δήμος Καλλιθέας - 29 Ιουνίου 2009 - αρ. πρωτοκ. 1286

Φίλτατε κ. Παπαδόπουλε,

Σε απάντηση επιστολής σας από 11 Ιουνίου 2009 θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης των εγκαταστάσεων στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στις 7 Απριλίου 2009, η διαχείριση από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου της Ναυταθλητικής Μαρίνας, παραχωρήθηκε στο Δήμο Καλλιθέας προκειμένου να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί Εθνικό Ναυταθλητικό κέντρο (άρθρο 2, παρ. ε) και σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 233/26-3-2002 άρθρο 1, παρ. 2 Ζώνη Β).

Παράλληλα θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη μαρίνα είναι η μόνη που έχει χαρακτηρισθεί με προεδρικό διάταγμα Ναυταθλητική και ουδεμία σχέση έχει με το σύνολο των εγκεκριμένων μαρινών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί τουριστικές.

Στον χώρο της Ναυταθλητικής μαρίνας αναπτύσσονται καθημερινά αθλητικές δραστηριότητες (προπονήσεις, αγώνες ιστιοπλοϊκοί, αγώνες ερασιτεχνικής αλιείας, αγώνες ανοικτής θαλάσσης κ.λπ.), με συμμετοχή 500 και πλέον αθλητών όλων των ηλικιών και κυρίως μικρών παιδιών, με αποτέλεσμα σε καθημερινή βάση κατά την διάρκεια των προπονήσεων να γίνεται χρήση του θαλάσσιου χώρου που περιβάλλει το σύνολο της μαρίνας εντός και εκτός αυτής από τα προπονητικά και συνοδευτικά σκάφη των ναυταθλητικών ομίλων καθώς και της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Ως εκ τούτου και προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας που θα πρέπει να διέπουν την λειτουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου, έτσι ώστε να μην υπάρξουν ατυχήματα τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο χώρο, ο Δήμος Καλλιθέας θέσπισε ως ένα εκ των μέτρων την τήρηση ελέγχου, τόσο για την είσοδο στη Ναυταθλητική μαρίνα, όσο και στους χώρους εντός και εκτός αυτής.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τις διατάξεις του Ν. 2971-01 (άρθρο 2) στο οποίο προβλέπεται σαφώς η προστασία και διαχείριση από το δημόσιο των ζωνών όπως αυτές που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο και προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος στους χώρους της Ναυταθλητικής μαρίνας από ενδιαφερόμενους πολίτες, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα τη ράμπα για ανέλκυση ή καθέλκυση σκάφους αναψυχής, ζητούνται τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σκάφους, έτσι ώστε να έχει διαπιστωθεί η ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα, καθώς επίσης και η άδεια εκτέλεσης πλόων, για να διαπιστωθεί αν ο πολίτης έχει ανανεωμένη άδεια ικανότητας ώστε να οδηγήσει το σκάφος μέσω των χώρων της Ναυταθλητικής μαρίνας στην ανοικτή θάλασσα με ασφάλεια και με ελαχιστοποιημένη την πιθανότητα ατυχήματος.

Έτσι η χρήση της ράμπας για την ανέλκυση ή την καθέλκυση σκάφους αναψυχής είναι για όλους όσους έχουν τα απαιτούμενα από το Νόμο δικαιολογητικά εντελώς ελεύθερη. Με την πεποίθηση ότι κατανοείτε απόλυτα τους λόγους που μας υποχρεώνουν να τηρήσουμε κάποιους κανόνες ασφαλείας για την είσοδο των ενδιαφερομένων στο σύνολο των χώρων της Ναυταθλητικής μαρίνας, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία και να σας δηλώσουμε ότι παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Μαργωμένος

Αντιδήμαρχος

Μέρος Γ΄

Υποθέτω ότι δεν πιστεύετε, μετά από αυτή την επιεικώς απαράδεκτη απάντηση του Δήμου Καλλιθέας, ότι το "Rib and Sea" θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Όχι βέβαια! Και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια όχι επειδή μας αρέσουν οι καυγάδες, όπως ίσως θα βιαστούν να πουν κάποιοι, αλλά γιατί παλεύοντας να διατηρήσουμε τα αυτονόητα κεκτημένα δεν μπορούμε και δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε καρεκλοκένταυρους να παρερμηνεύουν τους νόμους και να τους καταστρατηγούν προς ίδιον όφελος.

Ιδού λοιπόν η δική μου ανταπάντηση, την οποία αύριο θα κοινοποιήσω στο Υ.Ε.Ν., το Λιμεναρχείο Φλοίσβου, τον κ. Εισαγγελέα και τον Συνήγορο του Πολίτη. Ελπίζω, και πιστεύω, ότι στο δίκαιο αυτό αίτημα, για την χωρίς περιορισμούς και ελέγχους πρόσβαση προς τη θάλασσα, θα είμαστε όλοι μαζί, αν χρειαστεί να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα και να μην επιτρέψουμε η αυθαίρετη ερμηνεία του Συντάγματος και των νόμων να γίνει "θεσμός" και τετελεσμένο γεγονός...

Προς τον                                                               
Δήμο Καλλιθέας

Κοινοποίηση :                                                                                                 

Υ.Ε.Ν. και Ν.Π.
Λιμεναρχείο Φλοίσβου.
Γραφείο κ. Εισαγγελέως.                                                                                            
Συνήγορο του Πολίτη.

Ηλιούπολη, 30 Ιουνίου 2009                                                                                           

Υπ’ όψιν του Αντιδημάρχου, κ. Γεωργίου Μαργωμένου.                                        

Αγαπητέ κ. Αντιδήμαρχε,                                                   

Σε απάντηση της από 29 Ιουνίου 2009 επιστολής σας, με αρ. Πρωτοκ. 1286, έχω να σχολιάσω τα εξής.

Το Σύνταγμα, ο Νόμος, αλλά και η απόφαση του Υ.Ε.Ν. και Ν.Π. περί απελευθέρωσης όλων ανεξαιρέτως των ραμπών καθέλκυσης και ανέλκυσης σκαφών, δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στις τουριστικές και ναυταθλητικές μαρίνες. Με το ίδια πρόσχημα-«άλλοθι», του «κινδύνου» δηλαδή (τάχα) των ναυταθλητών από την καθέλκυση και ανέλκυση σκαφών αναψυχής, το Δ.Σ. του Ναυταθλητικού Συλλόγου Καλαμακίου, εδώ και αρκετά χρόνια, «απαγορεύει» αιθαιρέτως την πρόσβαση στη ράμπα της μαρίνας Αλίμου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το απόγευμα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, έχοντας προκαλέσει με τη στάση του αυτή πάμπολλες αντιδράσεις, έριδες και διαξιφισμούς, με ατυχή κατά κανόνα κατάληξη για το Δ.Σ. του συλλόγου αυτού.

Γνωρίζετε πολύ καλά, όπως γνωρίζω κι’ εγώ, ότι τα παιδιά που αθλούνται στην ιστιοπλοία, ιδίως στη μαρίνα των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Φαληρικού Δέλτα, δεν χρησιμοποιούν τον θαλάσσιο δίαυλο που οδηγεί από τη τσιμεντένια ράμπα στο πέλαγος, αλλά τις ξύλινες ράμπες που υπάρχουν μπροστά στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Ως εκ τούτου, ουδείς κίνδυνος υπάρχει για τους αθλητές αυτούς από την καθέλκυση και ανέλκυση των μικρών σκαφών αναψυχής, τα οποία οδηγούνται προς την ανοικτή θάλασσα από εντελώς διαφορετικό σημείο.

Εξ άλλου, δεν μπορείτε και δεν έχετε το δικαίωμα να απαγορεύετε ή να ελέγχετε την ελεύθερη πρόσβαση προς τη θάλασσα όλων συλλήβδην των κατόχων σκαφών αναψυχής επειδή ένας ίσως εξ αυτών, από κακό ή αδέξιο χειρισμό, μπορεί να θέσει, αορίστως στο μέλλον, σε κίνδυνο την ασφάλεια κάποιου ιστιοπλόου. Πράγμα το οποίο δεν έχει βεβαίως συμβεί μέχρι σήμερα. Μόνο τα εντεταλμένα όργανα της Πολιτείας (οι άνδρες του Λιμεναρχείου Φλοίσβου εν προκειμένω) είναι αρμόδια να λάβουν μέτρα αστυνομικής φύσεως, να επιβάλλουν την τάξη και να ελέγχουν ή να επιβάλλουν στους παραβάτες τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα, και όχι ο Δήμος Καλλιθέας.

Φαντάζεστε αίφνης τι θα συνέβαινε αν εξ αιτίας ενός κακού, αδέξιου ή επικίνδυνου οδηγού η Τροχαία έκλεινε την εθνική οδό και ήλεγχε προκαταβολικώς τις άδειες κυκλοφορίας και την ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή ακόμη απαγόρευε στις εθνικές οδούς την κυκλοφορία όλων ανεξαιρέτως των αυτοκινήτων; Κάτι ανάλογο επιχειρείτε να κάνετε κι’ εσείς στο Φαληρικό Δέλτα! Και πώς αλήθεια εξασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των σκαφών αναψυχής στο χώρο της μαρίνας; Με τον έλεγχο και μόνον της άδειας πλόων και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους που πρόκειται να καθελκυστεί; Και βάσει ποίου νόμου ο Δήμος Καλλιθέας έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα χαρτιά ενός σκάφους; Σας ενδιαφέρει, με άλλα λόγια, ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό και όχι πώς θα αποφευχθεί ένα πιθανό ατύχημα; Τα ατυχήματα στη θάλασσα δεν αποφεύγονται με κλείσιμο της παραλίας και αστυνομικά μέτρα, αγαπητέ μου κ. Αντιδήμαρχε, αλλά με σωστή ενημέρωση τόσο των ιστιοπλόων, όσο βεβαίως και των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής. Κάτι το οποίο, εγώ τουλάχιστον, κάνω μέσω του διαδικτυακού περιοδικού μου. Πρέπει νομίζω κάποτε να γίνει αντιληπτό ότι η θάλασσα ανήκει σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις, απαγορεύσεις ή επιλεκτικές προτιμήσεις.

Θα ήθελα πάντως να σας ενημερώσω ότι η σημερινή παρελκυστική τακτική του Δήμου Καλλιθέας, όπως και η μέχρι πρότινος παρόμοια τακτική της «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.», που αδυνατούσε ή απέφευγε να δώσει σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις προς τον «Συνήγορο του Πολίτη», ως προς το περιεχόμενο του παραχωρητηρίου συμβολαίου των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Φαληρικού Δέλτα προς την Ε.Ι.Ο., αλλά και η αυθαίρετη ερμηνεία των σχετικών νόμων, θα σας φέρει αντιμέτωπους, τόσο με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Εισαγγελέα και τον Συνήγορο του Πολίτη, όσο και με τους ίδιους τους κατόχους σκαφών αναψυχής, οι οποίοι θα απαιτήσουν με δυναμικές ομαδικές κινητοποιήσεις την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα, όπως άλλωστε σαφώς ορίζουν οι Νόμοι, το Σύνταγμα και το άρθρο 57 του Α.Κ.

Πρέπει επίσης να σας ενημερώσω, αν τυχόν δεν το γνωρίζετε, ότι ο Νόμος και το Σύνταγμα δεν δίνουν στον ιδιώτη, τον σύλλογο, το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή τον Ο.Τ.Α. το δικαίωμα να περιορίσουν, ελέγξουν ή απαγορεύσουν την ελεύθερη πρόσβαση προς τη θάλασσα, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποίαν τους έχει παραχωρηθεί η χρήση της παραλίας ή των εγκαταστάσεων οι οποίες υπάρχουν πάνω σ’αυτήν. Η παραχώρηση της χρήσης, άλλωστε, μόνον εφ’ όσον εξασφαλισθεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών προς τη θάλασσα είναι τύποις και ουσία έγκυρη. Αυτό το ορίζουν οι νόμοι, ξέρετε, δεν είναι δικό μου εφεύρημα...

Σας ενημερώνω, ως εκ τούτου, ότι θα μεριμνήσουν οι ίδιοι οι πολίτες για την εφαρμογή των άρθρων του Συντάγματος, των νόμων και των αποφάσεων του Υ.Ε.Ν. και Ν.Π., στην περίπτωση κατά την οποίαν o Δήμος Καλλιθέας επιμένει να ερμηνεύει τους νόμους αυθαιρέτως και κατα το δοκούν, ενώ τα εντεταλμένα εκτελεστικά όργανα της Πολιτείας νίπτουν τας χείρας των ή ποιούν την νήσσαν. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν νόμοι αλλά να μην εφαρμόζονται, στο όνομα μιας δήθεν «ιδιοκτησίας» της δημόσιας περιουσίας, όπως είναι ο αιγιαλός.

Με τιμή
Ιωσήφ Ι. Παπαδόπουλος