Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το v.h.f.

Επιμέλεια- έρευνα : Ιωσήφ Παπαδόπουλος.

Με μεγάλο θέμα καταπιάστηκα πάλι! Αφορμή οι ερωτήσεις μερικών μελών τού ribandsea forum, σχετικώς με το τι ισχύει, γενικώς, για την μέσω τού v.h.f. τηλεπικοινωνία. Ποια σκάφη πρέπει να έχουν υποχρεωτικώς v.h.f., πώς και πού πρέπει να εγκατασταθεί μια συσκευή v.h.f., σε ποια κανάλια και με ποιους μπορούμε να επικοινωνούμε, πώς πρέπει να επικοινωνούμε, αν πρέπει να υπάρχει εκκαθαρίστρια εταιρεία τελών τηλεπικοινωνίας, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας v.h.f. και να χορηγηθεί διεθνές διακριτικό κλήσης, κ.λπ. κ.λπ. Και λέω ότι καταπιάστηκα με μεγάλο θέμα, γιατί μόνο αν αρχίσει κανείς να ψάχνει στούς δαιδαλώδεις διαδρόμους τής νομοθεσίας θα αντιληφθεί γιατί τέτοιου είδους θέματα τα αποφεύγουν οι δημοσιογράφοι και τα περιοδικά όπως ο διάολος το λιβάνι! Ευτυχώς όμως, ήμουνα και αυτή τη φορά τυχερός. Αν και πάνω στο μπάχαλο τής μετακόμισης, ο κ. Γιώργος Τζανιδάκης, Διευθυντής τού Τμήματος Τηλεπικοινωνιών τής Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων, είχε την υπομονή και την καλωσύνη να με ξεναγήσει σ' αυτούς τούς δαιδαλώδεις (για τον απλό πολίτη) διαδρόμους τής σχετικής νομοθεσίας, και να μού υποδείξει τον τρόπο να μπω στην ιστοσελίδα τού Υ.Ε.Ν., να περιπλανηθώ σ' αυτήν, και να βγω στο τέλος χωρίς απώλειες. Γι' αυτό και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως.

Από πού να ξεκινήσει λοιπόν κανείς και πού να τελειώσει. Ας δούμε πρώτα ποια ιδιωτικά σκάφη αναψυχής πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευή v.h.f. Συμφώνως προς τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα αρ. 45, ο οποίος τέθηκε προσφάτως σε ισχύ, το v.h.f. είναι προαιρετικό εφόδιο στα μικρά σκάφη αναψυχής συνολικού μήκους από δύο μέχρι και δώδεκα μέτρων, εφ' όσον εκτελούν πλόες εντός τής Ελλάδος. Εάν όμως δεν υπάρχει στο σκάφος συσκευή κινητού τηλεφώνου, με εφεδρικό συσσωρευτή ή τροφοδοτικό, τότε το v.h.f. (φορητό ή σταθερού τύπου) είναι υποχρεωτικό.

Υποχρεωτικό είναι επίσης το v.h.f. και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα μικρό ιδιωτικό σκάφος αναψυχής, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια εκτέλεσης πλόων χωρίς τοπικό περιορισμό, πρόκειται να εκτελέσει διεθνείς πλόες (σε λιμάνια ή όρμους ξένων χωρών).

Προκειμένου ο κάτοχος ενός μικρού ιδιωτικού σκάφους αναψυχής να εξασφαλίσει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού (v.h.f.) και να τού χορηγηθεί διεθνές διακριτικό κλήσης, υποβάλλει σχετική αίτηση στο λιμεναρχείο όπου λεμβολόγησε το σκάφος του. Μαζί με την αίτηση υποβάλλει :

α) Την άδεια εκτέλεσης πλόων τού σκάφους ή φωτοτυπία αυτής.

β) Πίνακα τεχνικών στοιχείων τηλεποικοινωνιακής εγκατάστασης.

γ) Παλαιά άδεια (εάν έχει εκδοθεί).

δ) Πρόσφατη επιθεώρηση τηλεπικοινωνιακής επιθεώρησης σκάφους

ε) Βεβαίωση εκκαθαρίστριας εταιρείας.

στ) Γραμμάτιο είσπραξης ..... ευρώ υπέρ λογαριασμού τής Επιθεώρησης.

Αυτά αναφέρει βεβαίως ο νόμος. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι κάποιες παράμετροι δεν εφαρμόζονται, όπως επί παραδείγματι στην περίπτωση τής εκκαθαρίστριας εταιρείας. Η συντριπτική πλειοψηφία τών λιμεναρχείων τής χώρας δεν απαιτεί την προσκόμιση βεβαίωσης εκκαθαρίστριας εταιρείας προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση και να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας v.h.f. και διεθνές διακριτικό κλήσης. Σύμφωνα με ασφαλείς δημοσιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες κατάφερα να συγκεντρώσω, το μέτρο έχει ατονήσει δεδομένης και τής πρότασης την οποίαν έχει ήδη υποβάλλει το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών τής Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων, για την ψήφιση νέου νόμου, ο οποίος θα άρει την υποχρέωση σύμβασης με εκκαθαρίστρια εταιρεία προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης v.h.f. και διεθνές διακριτικό σήμα στα μικρά ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Και τούτο είναι εύλογο, δεδομένου ότι από τότε που μπήκε στην κυκλοφορία το κινητό τηλέφωνο, δεν πραγματοποιούνται πλέον τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μέσω τού v.h.f., αλλά μόνο κλήσεις κινδύνου και ανάγκης και επικοινωνίες από πλοίο σε πλοίο.

Η συσκευή τού v.h.f. πρέπει να τοποθετηθεί σε ασφαλές και, κατά το δυνατόν, στεγνό σημείο τού σκάφους, στο οποίο ο κυβερνήτης πρέπει να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση. Η κεραία τού v.h.f. πρέπει να είναι τοποθετημένη στο υψηλότερο σημείο τού σκάφους (στα φουσκωτά σκάφη το ιδανικότερο σημείο είναι το ρολ μπαρ) ούτως ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο η εκπομπή και η λήψη. Κάτι το οποίο πρέπει επίσης να ελέγξουμε είναι τα στάσιμα τού καλωδίου. Εργασία την οποία πρέπει να αναλάβει ειδικευμένος τεχνικός.

Ας δούμε τώρα τι ακριβώς ισχύει στην περίπτωση κατά την οποίαν ένα μικρό ιδιωτικό σκάφος αναψυχής, συνολικού μήκους από δύο μέχρι και δέκα μέτρα, που έχει άδεια για εκτέλεση πλόων χωρίς τοπικό περιορισμό, πρόκειται να επεκτείνει τούς πλόες του σε λιμάνια ή όρμους ξένου κράτους. Εφ' όσον τα σκάφη αυτά παραμένουν εντός τής κάλυψης παράκτιου σταθμού v.h.f., που εκτελεί συνεχή ακρόαση στο δίαυλο 16/v.h.f., πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σταθερό πομποδέκτη v.h.f. ναυτικού τύπου ή σταθερό πομποδέκτη v.h.f./dsc συνδεδεμένο με δέκτη g.p.s., με δυνατότητα λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τού σκάφους στη θάλασσα μακριά από το αγκυροβόλιό του. Η ύπαρξη EPIRB, αυτόματης ή χειροκίνητης ενεργοποίησης, είναι προαιρετική, αλλά συνιστάται πέραν τών δέκα ν.μ. από τις ακτές.

Εφ' όσον τα σκάφη αυτά επεκτείνουν τούς πλόες τους σε λιμάνια ή όρμους ξένου κράτους, παραμένουν εκτός τής κάλυψης παράκτιου σταθμού v.h.f. που εκτελεί συνεχή ακρόαση στο δίαυλο 16/v.h.f., αλλά παραμένουν εντός τής κάλυψης παρακτίου σταθμού v.h.f./dsc (περιοχή Α1 GMDSS), πρέπει να διαθέτουν σταθερό πομποδέκτη v.h.f./dsc συνδεδεμένο με δέκτη g.p.s., με δυνατότητα λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια τής παραμονής τού σκάφους στη θάλασσα μακριά από το αγκυροβόλιό του. Όπως και πιο πάνω, έτσι και σ' αυτή την περίπτωση η ύπαρξη EPIRB (αυτόματης ή χειροκίνητης ενεργοποίησης) είναι προαιρετική, συνιστάται όμως πέραν τών 10 ν.μ. από τις ακτές.

Στην περίπτωση που ένα σκάφος τής πιο πάνω κατηγορίας επεκτείνει τούς πλόες του σε λιμάνια ή όρμους ξένων κρατών, βρίσκεται εκτός τής κάλυψης παράκτιου σταθμού v.h.f. ή παράκτιου σταθμού v.h.f./dsc και εντός τής κάλυψης παράκτιων σταθμών MF/DSC ή HF/DSC ή INMARSAT (περιοχές Α2 ή Α3 GMDSS), τότε πρέπει να διαθέτει σταθερό πομποδέκτη v.h.f. ή v.h.f./dsc συνδεδεμένο με δέκτη g.p.s.με δυνατότητα λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια τής παραμονής τού σκάφους στη θάλασσα μακριά από το αγκυροβόλιό του. Επιπλέον ραδιοεγκατάσταση MF/DSC συνδεδεμένη με δέκτη g.p.s. (περιοχή Α2) ή MF/HF/DSC ή ESP INMARSAT B ή C ή F συνδεδεμένο με δέκτη g.p.s. (περιοχή Α2 και Α3) με δυνατότητα λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια τής παραμονής τού σκάφους στη θάλασσα μακριά από το αγκυροβόλιό του). Συνιστάται τέλος συσκευή EPIRB αλλά, όπως και πιο πάνω αναφέρθηκε, δεν είναι υποχρεωτική.

Πάμε τώρα στα μικρά ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, που έχουν συνολικό μήκος από δέκα μέχρι και δώδεκα μέτρα, και οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να επεκτείνουν τούς πλόες τους σε λιμάνια ή όρμους ξένων κρατών. Εφ' όσον βρίσκονται εντός τής κάλυψης παράκτιων σταθμών v.h.f./dsc (περιοχή Α1 GMDSS), πρέπει να διαθέτουν :

α) Ραδιοεγκατάσταση VHF/DSC συνδεδεμένη με δέκτη g.p.s.(εάν διατίθεται).

β) EPIRB (αυτόματης ενεργοποίησης).

γ) Δέκτη NAVTEX.

δ) Αναμεταδότη SART.

στ) Φορητό πομποδέκτη v.h.f. σωστικών μέσων (GMDSS).

Εφ' όσον τα σκάφη αυτής τής κατηγορίας επεκτείνουν τούς πλόες τους σε λιμάνια ή όρμους ξένων χωρών πέραν τής κάλυψης παρακτίων σταθμών v.h.f. /dsc και εντός τής κάλυψης παράκτιων σταθμών MF/DSC ή  HF/DSC ή INMARSAT (περιοχές Α2 ή Α3 GMDSS), πρέπει να διαθέτουν :

α) Ραδιοεγκατάσταση VHF/DSC συνδεδεμένη με δέκτη g.p.s. (εφ' όσον διατίθεται).

β) Ραδιοεγκατάσταση MF/DSC συνδεδεμένη με δέκτη g.p.s. (περιοχή Α2) ή MF/HF/DSC ή ΕΣΠ INMARSAT Β ή C ή F συνδεδεμένη με δέκτη g.p.s. (περιοχή Α2 + Α3).

γ) EPIRB αυτόματης ενεργοποίησης.

δ) Δέκτη NAVTEX (είναι δυνατή η απαλλαγή για περιορισμένο πλου ή, αν πάρχει δέκτης EGC για πλου εντός περιοχών που δεν καλύπτονται από εκπομπές σταθμού NAVTEX).

ε) Αναμεταδότη SART.

στ) Φορητό πομποδέκτη v.h.f. σωστικών μέσων (GMDSS).

Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα συνιστούσα την αγορά σκάφους πάνω από τα δέκα μέτρα. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες...

Ο σταθερός πομποδέκτης v.h.f. πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο σκάφος και να είναι ήδη καταχωρημένος στην άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού τού σκάφους. Εφ' όσον μετά την ημερομηνία αυτή εγκαθίσταται νέος εξοπλισμός v.h.f., θα πρέπει αυτός να πληροί τις βασικές απαιτήσεις για το GMDSS (να διαθέτει δηλαδή v.h.f./dsc) σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4341/8/66/2004/28.6.2004 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΤΠ "Εφαρμογή τής Απόφασης τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε (2003)2912 τής 4ης Σεπτεμβρίου 2003.

Ας δούμε τώρα τι αναγράφεται στο σχετικό πίνακα τής Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων, σχετικώς με τις διαδικασίες κινδύνου και ασφαλείας ραδιοτηλεφωνίας. Πριν από τον απόπλου :

1) Έχετε αφήσει το σχέδιο τού ταξιδιού σας σε ένα υπεύθυνο άτομο στην ξηρά;

2) Κατά τη σχεδίαση τού ταξιδιού ελήφθησαν υπ' όψιν ενδεχόμενη κακοκαιρία, ναυτιλιακοί κίνδυνοι και ανάγκες σε καύσιμα;

3) Έχετε ελέγξει αν ο ραδιοεξοπλισμός τού σκάφους είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας;

4) Έχετε ελέγξει και φορτίσει πλήρως όλες τις μπατταρίες που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση τού ραδιοεξοπλισμού για επικοινωνίες ανάγκης;

5) Εάν διαθέτετε στο σκάφος σας συσκευή v.h.f./dsc (ψηφιακή επιλογική κλήση) έχετε κωδικοποιημένο σ' αυτή τη συσκευή τον αριθμό Δ.Σ.Π. (MMSI) και συνδέσει τη συσκευή αυτή με τον δέκτη g.p.s;

6) Εάν έχετε εφοδιαστεί προαιρετικά με συσκευή προσωπικού ραδιοφάρου εντοπισμού (PLB) 406 MHZ κωδικοποιημένη με το Σειριακό πρωτόκολλο τού COSPAS-SARSAT, έχετε καταχωρήσει τη συσκευή αυτή στην αρμόδια Ελληνική Αρχή;

7) Έχετε τα προβλεπόμενα οπτικά σήματα κινδύνου στο σκάφος σας; (φωτοβολίδες, φακό σημάτων κ.λπ.).

Το Υ.Ε.Ν. συνιστά να αναφέρουμε, χωρίς καθυστέρηση, οποιαδήποτε περίπτωση έχει ως ενδεχόμενο να κινδυνεύσει μια ανθρώπινη ζωή. Χαμένος χρόνος στα αρχικά στάδια τού περιστατικού δεν είναι δυνατόν να ξανακερδηθεί, και ίσως να αποδειχθεί καθοριστικός για το αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή (επείγοντος - PAN PAN) εκπέμψατε κλήση μέσω DSC ακολουθούμενη από το ακόλουθο μήνυμα (παράδειγμα) :

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN, Olympia Radio, Olympia Radio, Olympia Radio, εδώ (το όνομα τού σκάφους τρεις φορές) MMSI (π.χ. 237999999), θέση 5 ν. μίλια ανατολικά τού Ακρωτηρίου Μαλέας, έχουμε πάρει νερά στο σκάφος και προσπαθούμε να τα βγάλουμε, OVER. Οι αριθμοί ΔΣΠ (MMSI) διατίθενται χωρίς χρέωση από το Υ.Ε.Ν., Τμήμα Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (e mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Ο αριθμός ΔΣΠ χρησιμοποιείται επίσης για την κωδικοποίηση EPIRB 406 Μhz που εγκαθίστανται σε σκάφη με ελληνική σημαία και ως εκ τούτου δεν απαιτείται καταχώρηση (registration) αυτών τών EPIRBS.

Στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος και χρειάζεστε άμεση βοήθεια :

1) Στέλνετε σήμα κινδύνου με DSC (DSC Alert).

2) Στέλνετε κλήση κινδύνου ραδιοτηλεφωνικά στο δίαυλο 16 τού v.h.f.

3) Ενεργοποιείτε το EPIRB.

Για να εκπέμψετε σήμα κινδύνου με DSC (DSC Alert), βεβαιωθείτε ότι η συσκευή DSC έχει τεθεί σε λειτουργία και πιέστε σταθερά το κόκκινο κουμπί "DISTRESS" για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Για να εκπέμψετε σήμα κινδύνου στο δίαυλο 16 τού v.h.f., εκπέμπετε την κλήση και το σήμα κινδύνου ως εξής :

MAY DAY MAY DAY MAY DAY, εδώ .... (το όνομα τού σκάφους) τρεις φορές), αριθμό ΔΣΠ (MMSI), θέση σκάφους, φύση κινδύνου, αιτούμενη βοήθεια, αριθμός επιβαινόντων στο σκάφος. Εάν βρίσκεστε εκτός κάλυψης v.h.f., εκπέμψατε το σήμα κινδύνου στη συχνότητα 2187,5 Khz και το μήνυμα κινδύνου στη συχνότητα 2182 Khz ή χρησιμοποιείστε άλλα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας.

Για να εκπέμψετε σήμα κινδύνου με EPIRB (συσκευή δορυφορικού ραδιοφάρου) :

1) Ενεργοποιείστε τη συσκευή, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο σώμα τού ραδιοφάρου.

2) Πάρτε τη συσκευή EPIRB μαζί σας (στην περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταλείψετε το σκάφος).

3) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη καθέτως, με την κεραία της προς τα επάνω.

Τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση τών σταθμών ραδιοτηλεφωνίας v.h.f. στα σκάφη, έχει παρατηρηθεί λανθασμένη χρήση τών διαύλων v.h.f., με αποτέλεσμα να παρενοχλείται η ραδιοεπικοινωνία τών πλοίων και ιδίως οι ραδιοεπικοινωνίες κινδύνου και ασφαλείας. Έτσι επιβάλλεται να αποφεύγονται οι πιο κάτω εκπομπές :

* Από πλοίο προς πλοίο στο δίαυλο 16, εκτός και αν πρόκειται για κλήσεις κινδύνου και επείγοντος και πολύ σύντομες επικοινωνίες ασφαλείας.
* Από πλοίο προς πλοίο σε διαύλους που έχουν εκχωρηθεί σε άλλους χρήστες (π.χ. Λιμενικές Αρχές, Πλοηγική Υπηρεσία κ.λπ.).
* Άσκοπες ή περιττές κλήσεις, ή σήματα χωρίς ή με ψευδές διακριτικό κλήσης, ή όνομα εκπέμποντος σταθμού, καθώς και η παρενόχληση διαύλου.

Οι δίαυλοι 8, 72 και 77 διατίθενται, αποκλειστικώς, για τις επικοινωνίες πλοίου προς πλοίο.

Ο δίαυλος 6 χρησιμοποιείται για επικοινωνίες ασφαλείας μεταξύ πλοίων, καθώς και πλοίων με αεροσκάφη σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Οδηγίες για τη σωστή χρήση τού v.h.f. στη θάλασσα.

Προτού αρχίσουμε να εκπέμπουμε, προετοιμαζόμαστε γι' αυτά που θέλουμε να πούμε, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες διακοπές και να μειωθεί ο χρόνος απασχόλησης τού διαύλου. Βεβαιωνόμαστε επίσης ότι ο δίαυλος δεν χρησμοποιείται από άλλον ανταποκριτή. Έτσι θα αποφύγουμε τις ενοχλητικές παρεμβολές, οι οποίες μπορεί να καταστήσουν αδύνατη την επικοινωνία μας. Αποφεύγουμε πάντοτε να καλούμε στο δίαυλο 16, εκτός και αν πρόκειται για κλήσεις επείγοντος και ασφαλείας. Αποφεύγουμε την επικοινωνία που δεν έχει σχέση με με την ασφάλεια ή τη ναυσιπλοία σε διαύλους που έχουν εκχωρηθεί για Λιμενικές Υπηρεσίες. Αποφεύγουμε επίσης τις επικοινωνίες που θεωρούνται επουσιώδεις ή περιττές, τις κλήσεις με ψευδές ή χωρίς διακριτικό κλήσης, τις επίμονες κλήσεις σε ένα δίαυλο όταν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, καθώς και αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε κατά την επικοινωνία εκφράσεις που μπορεί να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη.

Καλό είναι να αποφεύγουμε την επανάληψη φράσεων ή λέξεων, εκτός και αν ο καλούμενος σταθμός μάς το ζητήσει. Όπου είναι δυνατό θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ελάχιστη δυνατή ισχύς πομπού (1 watt), που εξασφαλίζει ικανοποιητική επικοινωνία. Γενικώς θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες και τον τρόπο επικοινωνίας που θα μάς παράσχει ο σταθμός ξηράς. Οι επικοινωνίες θα πρέπει να διεκπεραιώνονται στο δίαυλο που καθορίζεται από τον σταθμό ξηράς, και το σκάφος που λαμβάνει θα πρέπει να βεβαιώσει τη λήψη και να συμμορφωθεί με την υπόδειξη. Όταν λαμβάνονται εντολές από σταθμό ξηράς να σταματήσουν οι εκπομπές, θα πρέπει να διακοπούν οι επικοινωνίες μέχρι νεωτέρας εντολής από τον σταθμό ξηράς.

Για να καλέσουμε έναν άλλο σταθμό v.h.f., πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα δίαυλο εργασίας. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την αρχή τον δίαυλο 16, με την προϋπόθεση ότι δεν απασχολείται εκείνη τη στιγμή για επικοινωνία κινδύνου ή επείγοντος. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στην επίτευξη επαφής με άλλο σκάφος ή παράκτιο σταθμό, πρέπει να αφήσουμε να περάσει κάποιος χρόνος προτού επαναλάβουμε την κλήση ή να προσπαθήσουμε σε άλλο δίαυλο. Επίσης, όταν η επικοινωνία σε ένα δίαυλο δεν είναι ικανοποιητική, λόγω παρασίτων ή παρεμβολών, ενδείκνυται να αλλάξουμε δίαυλο, αφού βεβαίως συμφωνήσει σ' αυτό ο σταθμός που λαμβάνει.

Όταν παραστεί ανάγκη να εκφωνήσουμε ένα-ένα τα γράμματα κάποιων λέξεων, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το διεθνές φωνητικό αλφάβητο ως ακολούθως :

Α = ALPHA = Άλφα
B = BRAVO = Μπράβο
C = CHARLIE = Τσάρλι
D = DELTA = Ντέλτα
E = ECHO = Εκο
F = FOXTROT = Φόξτροτ
G = GOLF = Γκολφ
H = HOTEL = Χοτέλ
I = INDIA = Ίντια
J = JULIET = Τζούλιετ
K= KILO = Κίλο
L = LIMA = Λίμα
M= MIKE = Μάϊκ
N = NOVEMBER = Νοβέμπερ
O = OSCAR = Όσκαρ
P = PAPA = Πάπα
Q = QUEBEC = Κεμπέκ
R = ROMEO = Ρόμεο
S = SIERRA = Σιέρρα
T = TANGO = Τάνγκο
U = UNIFORM = Γιούνιφορμ
V = VICTOR = Βίκτωρ
W = WHISKEY = Ουίσκυ
X = X-RAY = Εξρέϊ
Y = YANKEE = Γιάνκη
Z = ZULU = Ζούλου

Όταν καλούμε παράκτιο σταθμό ή άλλο σκάφος πρέπει να εκφωνούμε το όνομα τού σταθμού αυτού, ή τού πλοίου (μία φορά), και στη συνέχεια το όνομα τού σκάφους μας (δύο φορές) δηλώνοντας συγχρόνως και τον δίαυλο που χρησιμοποιούμε. Αν ένα μήνυμα δεν το λάβαμε σωστά, μπορούμε να ζητήσουμε να επαναληφθεί με τη λέξη "επαναλάβατε". Αν το μήνυμα ελήφθη, αλλά δεν έγινε κατανοητό, θα πρέπει να πούμε "το μήνυμα δεν κατανοήθηκε". Αν πρέπει να αλλάξουμε δίαυλο, πρέπει να πούμε : "πηγαίνετε στο δίαυλο ....." και να περιμένουμε την επιβεβαίωση πριν πάμε στο δίαυλο αυτό. Όταν κατά τη διάρκεια τής επικοινωνίας θέλουμε να δείξουμε ότι ολοκληρώσαμε αυτά που είχαμε να πούμε και περιμένουμε απάντηση, τότε εκφωνούμε τη λέξη "έτοιμος" (OVER). Το πέρας τής επικοινωνίας δηλώνεται με τη λέξη "τέλος" (OUT).

Δίαυλοι και χρήση εκάστου εξ αυτών στην Ελλάδα.

Αριθ. διαύλ.    Συχνότ. εκπ. πλοίου    Συχνότ. λήψης πλοίου                         Χρήση

01                            156.050                    160.650                 Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο)
02                            156.100                    160.700                 Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο)
03                            156.150                    160.750                 Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο)
04                            156.200                    160.800                 Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο)
05                            156.250                    160.850                 Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο)
06                            156.300                    156.300                 Επικ. ασφάλ. πλοίο προς πλοίο,
επικοινωνίες πλοίο προς αερ/φος. 07                             156.350                     160.950                Επικ. Λιμεν. Σώματος.
08                              156.400                    156.400                Επικοινωνίες πλοίου προς πλοίο.
09                              156.450                    156.450                Λιμ. Υπηρ. και κίνηση πλοίων.
10                              156.500                    156.500                Ξηρά προς πλοίο και αντιστρόφως

11                               156.550                    156.550                 Επικοινωνίες VTS
12                               156.600                    156.600                 Πλοία με Λιμ. Αρχές.
13                               156.650                    156.650                 Γέφυρα προς γέφυρα

14                                156.700                    156.700                Λιμ. Υπηρεσίες και επικ. VTS.
15                                ---------                   156.750                 Λιμ. Υπηρ. ενδοεπικ/νίες πλοίων
16                                156.800                    156.800                Διεθνής συχνότ. κινδύνου.
17                                156.850                    156.850                Λιμ. Υπηρ., ενδ/νίες πλοίων.
18                                156.900                    161.500                Επικοινωνίες Λιμεν. Σώματος.
19                                156.950                    161.550                Επικοινωνίες Λιμ. Σώματος.
20                                157.000                    161.600                Επικοινωνίες Λιμ. Σώματος.
21                                157.050                    161.650                Επικοινωνίες Λιμ. Σώματος.
22                                157.100                    161.700                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
23                                157.150                    161.750                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
24                                157.200                    161.800                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
25                                157.250                    161.850                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
26                                157.300                    161.900                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
27                                157.350                    161.950                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
28                                157.400                    162.000                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
60                                156.025                    160.625                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
61                                156.075                    160.675                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
62                                156.125                    160.725                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
63                                156.175                    160.775                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
64                                156.225                    160.825                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
65                                156.275                    160.875                Λιμ. Υπηρεσίες (όχι εμπορικές).
66                                156.325                    160.925                Λιμενικές Υπηρεσίες.
67                                156.375                    156.375                Λιμεν. Υπηρ., επικ. πλοίο/πλοίο.
68                                156.425                    156.425                Λιμενικές Υπηρεσίες.
69                                156.475                    156.475                Λιμ. Υπηρ., επικ. πλοίο/πλοίο.
70                                156.525                     156.525                Διεθ. συχν. ψηφ. επιλ. κλήσης.
71                                 156.575                    156.575                Επικ. VTS, Λιμ. Υπηρεσίες.
72                                 156.625                    156.625                Επικ. πλοίου προς πλοίο.
73                                 156.675                    156.675                Λιμ. Υπηρ., επικ. πλοίου/πλοίο.
74                                 156.725                     156.725                Επικ. VTS, Λιμ. Υπηρεσίες.
75                                 156.775                     156.775                Λιμ. Υπηρ., επικ. πλοίου/πλοίο 76                                 156.825                     156.825                Ως άνω.
77                                 156.875                     156.875                Επικοινων. πλοίου προς πλοίο.
78                                 156.925                     161.525                Επικοινωνίες Λιμ. Σώματος.
79                                 156.975                     161.575                Ως άνω.
80                                 157.025                     161.625                Ως άνω.
81                                 157.075                     161.675                Ως άνω.
82                                 157.125                     161.725                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
83                                 157.175                     161.775                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
84                                 157.225                     161.825                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
85                                 157.275                     161.875                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
86                                 157.325                      161.925                Δημ. ανταπ. (Ολυμπία Ράδιο).
87                                 157.375                      157.375                Επικοινωνίες VTS.
88                                 157.425                      157.425                Επικοινωνίες VTS.
AIS 1                             161.975                     161.975                Automatic Identification System
AIS 2                             162.025                     162.025           Automatic Identification System

Σημείωση : Οι συχνότητες είναι σε Mhz. Η διαμόρφωση είναι 16KF3E ή 16KG3E.

Δίαυλοι εργασίας αναμεταδοτών ραδιοδικτύου V.H.F. "Ολυμπία Ράδιο".

Σταθμός αναμεταδότης Δίαυλοι ακρόασης Δίαυλοι δημόσιας ανταπόκρισης

Άνδρος                                            16                                             24
Αστυπάλαια                                     16                                             23
Βρουχάς                                          16                                             28
Γεράνεια                                          16                                          02 - 64
Θάσος                                              16                                          25 - 85
Θήρα                                               16                                          61 - 62
Καλαμάτα                                        16                                              27
Κάρπαθος                                        16                                              03
Κέρκυρα                                          16                                         02 - 03 - 64
Κεφαλλονιά                                     16                                         26 - 27 - 28
Κνωσσός                                          16                                            83 - 84
Κύθηρα                                           16                                             85 - 86
Λήμνος                                           16                                             82 - 83
Λιχάδα                                            16                                                01
Μήλος                                            16                                                82
Μούστακος                                     16                                                04
Μυτιλήνη                                       16                                             01 - 02
Πάρνηθα                                         16                                           23 - 25 - 84
Πάτρα                                             16                                                85
Πάτμος                                           16                                                24
Πέραμα                                                                                            24 - 86
Πεταλίδι                                         16                                           23 - 83 - 84
Πήλιο                                             16                                               03 - 60
Πολύγυρος                                     16                                               26 - 27
Πόρος                                            16                                           26 - 27 - 28
Πύργος                                          16                                                  86
Ρόδος                                             16                                               01 - 63
Σητεία                                            16                                               85 - 86
Σκύρος                                           16                                                  86
Σύρος                                             16                                               03 - 04
Σφενδάμη                                       16                                               23 - 24
Φαιστός                                           16                                               26 - 27
Χίος                                                16                                                   85

Δίαυλοι λειτουργίας Λιμενικών Αρχών στο ραδιοδίκτυο v.h.f.

Αβδήρων 19/12
Αγ. Γαλήνης 12
Αγ. Κυριακής 07/12
Αγ. Μαρίνας 12
Αγ. Πελαγίας 18/12
Αγιόκαμπου Λάρισας 07/12
Αγ. Ευστρατίου 19/12
Αγ. Κήρυκου 32/12
Αγ. Κων/νου 07/12
Αγ. Νικολάου 19/12
Αγ. Θεοδώρων 21/12
Αγκιστρίου 19/12
Αίγινας 19/12
Αιγίου 21/12
Αιδηψού 07/12
Αιτωλικού 18/12
Αλεξ/πολης 19/12
Αλιβερίου 07/12
Αλονήσου 07/12
Αμφιλοχίας 18/12
Άνδρου 19/12
Αντίκυρας 21/12
Αρκίτσας 07/12
Ασπροπύργου 19/12
Αστακού 18/12
Αστυπάλαιας 32/12
Βόλου 07/12
Γαίου Παξών 18/12
Γαλαξειδίου 21/12
Γαυρίου 07/12
Γερακινής 19/12
Γλύφας 12
Γυθείου 18/12
Δάφνης 19/12
Ελευθερών 19/12
Ελευσίνας 19/12
Ερέτριας 07/12
Ερμιόνης 18/12
Ευδήλου Ικαρίας 32/12
Ζακύνθου 18/12
Ηγουμενίτσας 18/12
Ηρακλείου 32/12
Θάσου 19/12
Θεσ/νίκης 19/12
Θήρας 32/12
Ιεράπετρας 32/12
Ιερισσού 19/12
Ιθάκης 18/12
'Ιου 07/12
Ισθμίας 21/12
Ιτέας 21/12
Καβάλας 19/12
Καλαμάτας 18/12
Καλύμνου 32/12
Καλών Λιμένων 12
Καρδάμαινας 32/12
Καρδαμύλων 19/12
Καρλοβασίου 12
Καρπάθου 32/12
Κάσου 32/12
Καστελλίου 18/12
Κατακώλου 18/12
Καταπόλων Αμοργού 12
Καψαλίου 18/12
Κέας 07/12
Κεραμωτής 19/12
Κερκύρας 18/12
Κεφαλληνίας 18/12
Κιάτου 18/12
Κιμώλου 12
Κοιλάδας Άργους 18/12
Κορίνθου 21/12
Κορώνης 18/12
Κύθνου 07/12
Κυλλήνης 18/12
Κύμης 19/12
Κυπαρισσίας 18/12
Κω 32/12
Λαυρίου 07/12
Λειψών 32/12
Λέρου 32/12
Λευκάδας 18/12
Λευκίμης 18/12
Λεωνιδίου 18/12
Ληξουρίου 18/12
Λίμνης Ευβοίας 07/12
Λίνδου 32/12
Λουτρακίου 18/12
Μαντουδίου 07/12
Μαρκοπούλου 07/12
Μαρμαρίου 07/12
Μαρωνείας 19/12
Μεγίστης 32/12
Μεθάνων 18/12
Μενιδίου 18/12
Μεσολογγίου 18/12
Μεστών 19/12
Μήθυμνας 19/12
Μήλου 07/12
Μονεμβάσιας 18/12
Μούδρου 19/12
Μυκόνου 07/12
Μύρινας 19/12
Μυτιλήνης 19/12
Νάξου 07/12
Ναυπάκτου 21/12
Ναυπηγεία Ελευσίνας 19/12
Ναυπλίου 18/12
Ν. Βοϊών 18/12
Ν. Μηχανιώνας 19/12
Ν. Μαρμάρων 19/12
Ν. Μουδανιών 19/12
Ν. Στύρων 07/12
Νισύρου 32/12
Νυδρίου 18/12
Οθωνών 18/12
Οινουσών 19/12
Ουρανούπολης 19/12
Π. Επιδαύρου 18/12
Π. Φωκαίας 07/12
Παλαιοκαστρίτσας 18/12
Παλουκίων 18/12
Π. Άστρους 18/12
Π. Πετριών 12
Πάργας 18/12
Πατρών 18/12
Πάχης Μεγάρων 19/12
Πειραιά 19/12
Πέραμα Γέρας 19/12
Πευκίου Ευβοίας 07/12
Πλαταμώνα 07/12
Πλωμαρίου 19/12
Πολυχνίτου 19/12
Πόρου 18/12
Πόρου Κεφαλλ. 18/12
Πόρτο Γερμενό 07/12
Πορτοχελίου 18/12
Πρέβεζας 18/12
Πρίνου 19/12
Πύδνας Πιερίας 19/12
Πυθαγορείου 32/12
Πύλης Βόλου 07/12
Πύλου 18/12
Ραφήνας 07/12
Ρεθύμνου 32/12
Ρίου 18/12
Ρόδου 32/12
Σάμης 18/12
Σαμοθράκης 19/12
Σάμου 32/12
Σερίφου 07/12
Σητείας 32/12
Σίφνου 18/12
Σκάλα Αταλάντης 07/12
Σκάλα Κατερίνης 19/12
Σκαραμαγκά 19/12
Σκιάθου 07/12
Σκοπέλου 07/12
Σκύρου 07/12
Σούδας 18/12
Σπετσών 18/12
Σταυρού Θεσ. 19/12
Στρατωνίου 19/12
Στυλίδας 07/12
Συβότων 18/12
Σύμης 32/12
Σύρου 07/12
Τήλου 32/12
Τήνου 07/12
Τολού 18/12
Ύδρας 18/12
Φισκάρδου 18/12
Φολεγάνδρου 12
Φούρνων Ικαρίας 32/12
Χάλκης 32/12
Χαλκίδας 07/12
Χανίων 18/12
Χερσονήσου 12
Χίου 19/12
Χώρας Σφακίων 12
Ψαρρών 07/12
Ωρεών 07/12
Ωρωπού 07/12

Δελτίο καιρού μπορεί να πάρει ο κυβερνήτης ενός σκάφους αναψυχής από το "Ολυμπία Ράδιο" στις 6 π.μ., στις 10 π.μ., στις 4 μ.μ. και στις 10 μ.μ. από τούς διαύλους : 02 (Κέρκυρα), 27 (Κεφαλληνία), 83 (Κνωσσός),  85 (Κύθηρα), 82 (Λήμνος), 01 (Μυτιλήνη), 25 (Πάρνηθα), 85 (Πάτρα), 83 (Πεταλίδι), 60 (Πήλιο), 63 (Ρόδος), 85 (Σητεία) , 04 (Σύρος), 23 (Σφενδάμη), 85 (Θάσος), 85 (Χίος), 23 (Αστυπάλαια) και 26 (Φαιστός).

Δίαυλοι εργασίας κέντρων VTS στο ραδιοδίκτυο V.H.F.

Κέντρο VTS Κύριος δίαυλος V.H.F.   Εναλλ. δίαυλος V.H.F.    Όνομα κλήσης

Κερκύρας                               13                              14                       Κέρκυρα τράφικ
Ηγουμενίτσας                         13                              14                       Ηγουμενίτσα τράφικ
Πάτρας                                    13                              14                       Πάτρα τράφικ
Αντιρίου                                  14                              13                       Ρίο τράφικ
Πειραιά                                   13                               14                       Πειραιάς τράφικ
Ραφήνας                                  11                               74                      Ραφήνα τράφικ
Λαυρίου                                  71                               74                      Λαύριο τράφικ

Ελπίζω να με συγχωρήσετε, αν σάς κούρασα, αλλά, πιστέψτε με, εγώ κουράστηκα περισσότερο να ολοκληρώσω αυτό το άρθρο!